Câu chuyện của chúng tôi.

VAGENT được thành lập năm 2013 bởi một cử nhân Luật yêu thích kinh doanh Bất động sản, truyền thông và quảng cáo trực tuyến.

Triết lý kinh doanh

Warehousing Service

Do you like the demo? Import the provided sample content in a few clicks and start editing it right away

Various Header Options

Grab your visitors’ attention with an attractive header. Choose between a slider, video, image or Google maps

Built-in Monetisation System

No need to install additional plugins to handle money. Send and receive payments straight out of the box

Vì sao lại là VAGENT.

Thành lập từ 3013

Chúng tôi coi mọi khách hàng, chủ nhà như gia đình của mình, chúng tôi không lập ra VAGENT chỉ vì tiền, vì với chúng tôi cuộc sống này có ý nghĩa nhiều hơn và còn rất nhiều điều lớn lao khác để hướng đến.

Sự tôn trọng là một trong những nền tảng cốt lõi để vận hành nên một VAGENT như bây giờ.

Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt về quan điểm và tính cách của các nhân viên trong VAGENT.

Chúng tôi tôn trọng các quy định pháp luật.

Và chúng tôi tôn trọng chính uy tín của mình nữa.

Chúng tôi tin rằng, một doanh nghiệp thành công là một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội, góp phần bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn.